Обновљива енергија

ПРИНЦИП ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Континуираним и савесним надгледањем и поштовањем законодавства из ове области настојимо да подигнемо свест о заштити животне средине пре свега код запослених, а затим да ту позитивну праксу применимо и изван наше компаније.

sustainable-principle
sustainable-development-principle4
sustainable-development-principle2
sustainable-development-principle1-1
sustainable-development-principle3
sustainable-principle
sustainable-development-principle4
sustainable-development-principle2
sustainable-development-principle1-1
sustainable-development-principle3
previous arrow
next arrow