Dobro došli na sajt kompanije

SIMPLE PRO ENERGY

o NAMA

Simple Pro Energy je kompanija specijalizovana za ispitivanje, istraživanje i prodaju energije nastale iz obnovljivih izvora.

Naša kompanija takođe posluje na polju alternativne energije, kao što su farme vetrenjača i jedinstveni solarni sistemi.

Simple Pro Energy nastoji da ispuni svoju ulogu u društvu kroz smanjenje uticaja na životnu sredinu, budući da se trudi da uskladi svoje poslovanje sa principima održivog razvoja.

 

Ovo su neke od usluga koje nudimo

Prodaja i kupovina energije iz alternativnih izvora

Bavimo se kupovinom i prodajom energije koja se dobija na alternativni način

Pretvaranje otpada u energiju

Sveobuhvatni sistemi za obradu komunalnog i industrijskog otpada

Vetroelektrane i jedinstveni solarni sistemi

Takođe dizajniramo i implementiramo vetroelektrane, kao i jedinstvene solarne sisteme

Napredna rešenja za otpad.

 

Visokokvalitetni proizvodi i tehnologije.

projekti

Nedavni projekti

Tehnika mehaničkog biološkog tretmana za MBT plantaže. Postrojenja MBT dizajnirana su za obradu mešovitog kućnog otpada, kao i komercijalnog i industrijskog otpada.

Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora ne samo da nudi modernu, ekološku, električnu energiju sa malim emisijama, već doprinosi i rastućoj nezavisnosti od fosilnih goriva.

Razvojna tehnologija kojom se neguje zdravo okruženje i nudi rešenje za održivu i pametnu proizvodnju morskih plodova.

Više informacija o našoj kompaniji...

Scroll to Top